Pravini Productions is proud to present the official The Uprising: Educational Toolkit – A Guide for Educators to Engage Students in Decolonizing the Mind.

This toolkit is specifically developed and designed for people who want to use The Uprising as an educational resource. Whether you are well immersed in the decolonial struggle or relatively new to this topic, whether you are an educational professional or a professional who wants to take on an educational role, or if you simply want to contribute to educating people on decolonization, this toolkit is for you.

Decolonizing the Mind

This publication is a collection of concepts and activities to engage people in “decolonizing the mind”. The toolkit supports you in facilitating a process of:

  • Awareness: what is colonialism and colonial legacy and how has it shaped our worldviews and current societies?
  • Empowerment: how can we challenge colonial legacy and work towards decolonization?
  • Engagement: what does decolonization look like and how can we contribute to this process?

Based on the concepts, analysis and experiences offered in the films, this toolkit contains practical and theoretical activities to understand, apply and develop decolonial theory and practice. The toolkit is available for free.

Want to get started? Click here to download the educational toolkit for free.

Pravini Productions presenteert met trots de officiële The Uprising: Educational Toolkit – A Guide for Educators to Engage Students in Decolonizing the Mind.

Deze toolkit is speciaal ontwikkeld en ontworpen voor mensen die The Uprising willen gebruiken als educatiemiddel. Of je nu ondergedompeld bent in de dekoloniale strijd of relatief nieuw bent in dit onderwerp, of je nu een onderwijsprofessional bent of een professional die een educatieve rol op zich wil nemen, of als je gewoon wilt bijdragen aan het meenemen van mensen in dekolonisatie, deze toolkit is voor jou.

Decolonizing the Mind

Deze publicatie is een verzameling van concepten en activiteiten om mensen te betrekken bij het “dekoloniseren van de geest”. De toolkit ondersteunt jou bij het faciliteren van een proces van:

  • Bewustwording: wat is kolonialisme en koloniale erfenis en hoe heeft het onze wereldbeelden en huidige samenlevingen gevormd?
  • Empowerment: hoe kunnen we de koloniale erfenis uitdagen en toewerken naar dekolonisatie?
  • Engagement: hoe ziet dekolonisatie eruit en hoe kunnen we bijdragen aan dit proces?

Op basis van de concepten, analyses en ervaringen die in de films worden aangeboden, bevat deze toolkit praktische en theoretische activiteiten om dekoloniale theorie en praktijk te begrijpen, toe te passen en te ontwikkelen. De toolkit is gratis beschikbaar.

Ben jij klaar om aan de slag te gaan? Klik hier om de educational toolkit gratis te downloaden. (De toolkit is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar).