Terminology

Language matters. The choice of words in a story on historical injustice can shape the perception of this reality. Even more so, it can distort this perception to such an extent that the painful past is transformed into joyful memories. This transformation is based on an intentional use of words, a terminology, determined by the colonizer. Rather than using words that explicitly describe what happened in the past, murder and theft, the terminology chosen leaves room for interpretation. This activity encourages you to identify the terminology based on the perspective of the colonizer and to reflect on alternatives based on the perspective of the colonized.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to recognize and critique colonial terminology.

Activity

Post a news article on an issue related to colonial legacy in which you discuss words that reflect the perspective of the colonizer and offer alternative words that reflect the perspective of the colonized. Share your reflections based on the following questions:

  • How do the words used by the colonizer affirm a positive feeling and sense of pride?
  • How do the words used by the colonizer relate to the actual experience of the colonized?
  • Which words would you use to describe the colonial legacy mentioned in the article?

Terminologie

Taal is belangrijk. De woordkeuze in een verhaal over historisch onrecht kan de perceptie van deze realiteit bepalen. Sterker nog, het kan het beeld zodanig vervormen dat het pijnlijke verleden wordt omgezet in vreugdevolle herinneringen. Deze transformatie is gebaseerd op een opzettelijk gebruik van woorden, een terminologie, bepaald door de kolonisator. In plaats van woorden te gebruiken die expliciet beschrijven wat er in het verleden is gebeurd, moord en diefstal, laat de gekozen terminologie ruimte voor interpretatie. Deze activiteit moedigt je aan om de terminologie te identificeren op basis van het perspectief van de kolonisator en om na te denken over alternatieven op basis van het perspectief van de gekoloniseerde.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je kunt koloniale terminologie herkennen en bekritiseren.

Opdracht

Deel een nieuwsartikel over een kwestie verbonden met koloniale erfenis. Bespreek hierin de woorden die het perspectief van de kolonisator weerspiegelen en bied alternatieve woorden die het perspectief van de gekoloniseerde weerspiegelen. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Hoe bevestigen de woorden die door de kolonisator worden gebruikt een positief gevoel en gevoel van trots?
  • Hoe verhouden de woorden die door de kolonisator worden gebruikt zich tot de feitelijke ervaring van de gekoloniseerde?
  • Welke woorden zou je gebruiken om de koloniale erfenis te beschrijven die in het artikel wordt genoemd?