Mechanics of Oppression

Challenging power means being prepared for the response of power. This may come in different forms and sizes. From an individual who reproduces racist ideas to a state apparatus that uses actual violence to silence people. If you’re not aware of the connection between these interactions and the role of power, it can be overwhelming and intimidating to speak up. If however you recognize the different tactics that are being used to break the resistance and prepare in advance how to respond to those tactics, it becomes a challenge you’re able to manage. This activity encourages you to recognize and anticipate the response of the establishment.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to recognize mechanics of oppression.

Activity

Post a news article that contains an example of one of the tactics of oppression analyzed in the film and discuss the example. Share your reflections based on the following questions:

  • Who are considered the criminals and who are considered the victims?
  • Which voices are present in the news item and which voices are missing?
  • To what extent does this tactic encourage or discourage people to speak up?

Mechanismen van Onderdrukking

Macht uitdagen betekent voorbereid zijn op de reactie van macht. Dit kan in verschillende vormen en maten voorkomen. Van een individu dat racistische ideeën reproduceert tot een staatsapparaat dat daadwerkelijk geweld gebruikt om mensen het zwijgen op te leggen. Als jij je niet bewust bent van het verband tussen deze interacties en de rol van macht, kan het overweldigend en intimiderend zijn om jouw mening te geven. Als je echter de verschillende tactieken herkent die worden gebruikt om het verzet te breken en je van tevoren voorbereidt op hoe je op die tactieken kunt reageren, wordt het een uitdaging die je aankunt. Deze activiteit moedigt je aan om de reactie van de gevestigde orde te herkennen en erop te anticiperen.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat de mechanismen van onderdrukking te herkennen.

Opdracht

Plaats een nieuwsartikel met een voorbeeld van één van de onderdrukkingstactieken die in de film zijn geanalyseerd en bespreek het voorbeeld. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wie worden als criminelen beschouwd en wie worden als slachtoffers beschouwd?
  • Welke stemmen zijn gehoord in het nieuwsbericht en welke stemmen ontbreken?
  • In hoeverre moedigt deze tactiek mensen aan of ontmoedigt het hen om hun mening te geven?