Legacies of resistance

If we want to empower our communities, one simple way to move forward is by celebrating role models – people who look like us, who come from the communities we come from and who offer a reflection of our experiences. In a society that ignores contributions of colonized people, it is even more important to celebrate these lives and stories. Not just as an affirmation of our strength and persistence but as a form of gratitude, a way to acknowledge the sacrifices they made for our advancement and liberation. This activity encourages you to celebrate historical figures of resistance.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to recognize contributions by historical figures of resistance.

Activity

Post about a historical figure of resistance who has inspired you. Don’t be afraid to get creative for this activity! Share your reflections based on the following questions:

  • What makes this figure so inspiring according to you?
  • If you had the chance to talk to this figure, what would you like to ask?
  • How has this figure contributed to the advancement of their community?

Traditie van verzet

Als we onze gemeenschappen willen versterken, is het vieren van rolmodellen een simpele manier om vooruitgang te boeken: mensen die op ons lijken, die uit de gemeenschappen komen waar wij vandaan komen en die een weerspiegeling zijn van onze ervaringen. In een samenleving die bijdragen van gekoloniseerde mensen negeert, is het nog belangrijker om deze levens en verhalen te vieren. Niet alleen als een bevestiging van onze kracht en volharding, maar als een vorm van dankbaarheid, een manier om de offers te erkennen die ze hebben gebracht voor onze vooruitgang en bevrijding. Deze activiteit moedigt je aan om historische figuren van verzet te vieren.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat bijdragen van historische figuren van verzet te herkennen.

Opdracht

Post over een historische verzetsfiguur die jou heeft geïnspireerd. Wees niet bang om creatief te worden voor deze activiteit! Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wat maakt deze figuur volgens jou zo inspirerend?
  • Als je de kans had om met deze figuur te praten, wat zou je dan willen vragen?
  • Hoe heeft deze figuur bijgedragen aan de vooruitgang van hun gemeenschap?