Protection cultural legacy

In the colonial project the colonizer attempted to strip the colonized peope of their identity and culture and imposed western values and ideas on them. Maintaining one’s own identity and culture was considered an act of resistance. This activity encourages you to reflect on your own identity development, and ask to what extent you have been able to maintain the cultural legacy of your ancestors and to what extent you felt you had to conform to western norms in order to succeed in life.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to recognize how your identity has been affected by colonial legacy.

Activity

Post a visual of your cultural identity and the aspects that are most important to you. Share your reflections based on the following questions:

  • How do you identify in terms of race, religion, culture, language?
  • What elements of your parents’ identity were passed on to you?
  • What elements of your parents’ identity were lost with your generation?

Bescherming cultureel erfgoed

In het koloniale project probeerde de kolonisator de identiteit en cultuur van de gekoloniseerde mensen te wissen en legde hen westerse waarden en ideeën. Het behouden van de eigen identiteit en cultuur werd als een daad van verzet beschouwd. Deze activiteit moedigt je aan om na te denken over je eigen identiteitsontwikkeling. In hoeverre ben je in staat geweest om het cultureel erfgoed van jouw voorouders in stand te houden? In hoeverre vond je dat je moest voldoen aan westerse normen om te slagen in het leven?

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising


Leerdoel

Je kunt herkennen hoe jouw identiteit is beïnvloed door koloniale erfenis.

Opdracht

Plaats een afbeelding van jouw culturele identiteit en de aspecten die voor jou het belangrijkst zijn. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Hoe identificeer jij je in termen van etniciteit, religie, cultuur, taal?
  • Welke elementen van de identiteit van jouw ouders zijn aan jou doorgegeven?
  • Welke elementen van de identiteit van jouw ouders zijn bij jouw generatie verloren gegaan?