PRAVINI Loading

The Film

Musician and activist Pravini Baboeram presents “The Uprising”, a music documentary that tells the story of resistance against racism in Europe. With commentary and experiences from academics and activists, the Dutch-Indian singer/songwriter offers a decolonial perspective on the anti-racism movement in the Netherlands, UK and France. She not only provides an analysis of the history and legacy of colonialism, but also a vision on strategy for the future of the movement.

This documentary zooms in on collective challenges of communities of color. In 9 self-written songs Pravini connects the fight against Blackface, the struggle for the recognition of colonial crimes that the Netherlands has committed in Indonesia, the fight for the liberation of Palestine and the struggle in the political field for an inclusive society. “The Uprising” offers a unique view of the resistance against racism in Europe through the eyes of people of color.

With contributions by:

 • Jessica de Abreu, Stop Blackface (The Netherlands)
 • Hatem Bazian, Professor of Islamic Law and Theology, Zaytuna College/UC Berkeley (USA)
 • Houria Bouteldja, Parti des Indigènes de la République (France)
 • Chaima Demnate, Students for Justice in Palestine (The Netherlands)
 • Ramón Grosfoguel, Professor of Chicano/Latino Studies, UC Berkeley (USA)
 • Roberto D. Hernández, Associate professor Department of Chicana and Chicano Studies, San Diego State University (USA)
 • Sandew Hira, Decolonial International Network (The Netherlands)
 • Raza Kazim, Islamic Human Rights Commission (UK)
 • Tunahan Kuzu, DENK (The Netherlands)
 • Arzu Merali, Islamic Human Rights Commission (UK)
 • Selim Nadi, Parti des Indigènes de la République (France)
 • Jeffry Pondaag, Committee of Dutch Debts of Honour (The Netherlands)
 • Stephen Small, Professor of African American Studies, UC Berkeley (USA)

PRAVINI: WHY I MADE THIS FILM

This film tells the story I was looking for but couldn’t find. Countless films have been made that touch on issues related to racism. But very few of them actually address the link with the colonial past and the common challenges different communities of color face. And none of the films I encountered focus on the European context and current struggles of people of color.

I also noticed a lot of stories were meant to convince white people of the problem. But these films didn’t show anything people of color don’t already know. Ofcourse they provide an important platform for underrepresented stories and experiences. But what I was looking for was more than storytelling. I was looking for analysis of institutional racism. I was looking for a language to challenge people who uphold this system, whether they are aware of it or not. I was looking for a story that connected the dots between different communities who are fighting the same system of oppression. I was looking for a story not to convince white people of the problem, but to empower people of color to challenge and combat it.

When I started writing my new album, I realized it was the story I was looking for. Every song we wrote was a piece of the puzzle, a bigger picture that told the story of resistance through the eyes of people of color. This story wasn’t just based on music, but the songs were accompanied with images in my head. With every song and every image people popped up in my mind who educated me on these issues. The more the album progressed, the more I heard a whisper in my head telling me to take that step. To make that film that I was searching for. Because I knew that if I was looking for it, many others were trying to find the same thing.

In January 2018 I decided to take the leap. 9 songs, 13 interviews and countless hours of footage later the film I was looking for is finally here. The journey of making it has inspired me on many levels. From the conversations with the people who were willing to share their analysis, to the collaborations with people who believed in the project, to stepping out of my own comfort zone as an artist and make my directorial debut. The Uprising has inspired and empowered me. I hope it does the same for you.

Muzikant en activist Pravini Baboeram presenteert “The Uprising”, een muzikale documentaire die het verhaal van hedendaags verzet tegen racisme in Europa vertelt. Met commentaar en ervaringen van academici en activisten brengt de Hindostaanse singer/songwriter een dekoloniaal perspectief op de anti-racisme beweging in Nederland, Engeland en Frankrijk. Hierin biedt ze niet alleen een analyse van de geschiedenis en erfenis van kolonialisme, maar ook een visie op strategie voor de toekomst van de sociale beweging.

In deze muzikale documentaire wordt ingezoomd op gezamenlijke uitdagingen van gemeenschappen van kleur. In 9 zelfgeschreven nummers verbindt Pravini de strijd tegen Zwarte Piet, de strijd voor de erkenning van koloniale misdaden die Nederland heeft begaan in Indonesië, de strijd voor de bevrijding van Palestina en de strijd in het politieke veld voor een inclusieve samenleving. “The Uprising” biedt hiermee een unieke kijk op het verzet tegen racisme in Europa door de ogen van mensen van kleur.

Met bijdragen van:

 • Jessica de Abreu, Stop Blackface (Nederland)
 • Hatem Bazian, Professor of Islamic Law and Theology, Zaytuna College/UC Berkeley (Verenigde Staten)
 • Houria Bouteldja, Parti des Indigènes de la République (Frankrijk)
 • Chaima Demnate, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (Nederland)
 • Ramón Grosfoguel, Professor of Chicano/Latino Studies, UC Berkeley (Verenigde Staten)
 • Roberto D. Hernández, Associate professor Department of Chicana and Chicano Studies, San Diego State University (Verenigde Staten)
 • Sandew Hira, Decolonial International Network (Nederland)
 • Raza Kazim, Islamic Human Rights Commission (Engeland)
 • Tunahan Kuzu, DENK (Nederland)
 • Arzu Merali, Islamic Human Rights Commission (Engeland)
 • Selim Nadi, Parti des Indigènes de la République (Frankrijk)
 • Jeffry Pondaag, Stichting Comité Nederlandse Ereschulden (Nederland)
 • Stephen Small, Professor of African American Studies, UC Berkeley (Verenigde Staten)

PRAVINI: WAAROM IK DEZE FILM HEB GEMAAKT

Deze film vertelt het verhaal dat ik zocht, maar niet kon vinden. Talloze films zijn gemaakt over racisme. Maar er zijn er maar heel weinig die de link leggen met het koloniale verleden en de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee verschillende gemeenschappen van kleur worden geconfronteerd. En geen van de films die ik tegenkwam, focust zich op de Europese context en de huidige strijd van mensen van kleur.

Ik merkte ook dat veel verhalen bedoeld waren om witte mensen te overtuigen van het probleem. Maar deze films toonden niks wat mensen van kleur niet al weten. Natuurlijk bieden ze een belangrijk platform voor onzichtbare verhalen en ervaringen. Maar waar ik naar op zoek was, was meer dan verhalen vertellen. Ik was op zoek naar analyse van institutioneel racisme. Ik was op zoek naar een taal om mensen uit te dagen die dit systeem in stand houden, of ze zich hiervan bewust zijn of niet. Ik was op zoek naar een verhaal dat de verbanden legt tussen verschillende gemeenschappen die tegen hetzelfde systeem van onderdrukking vechten. Ik was op zoek naar een verhaal dat niet bedoeld was om witte mensen te overtuigen van het probleem, maar om mensen van kleur te empoweren het probleem uit te dagen en te bestrijden.

Toen ik begon met het schrijven van mijn nieuwe album, besefte ik dat dit het verhaal was waar ik naar op zoek was. Elk nummer dat we schreven was een stukje van de puzzel, een groter geheel dat het verhaal van verzet vertelt door de ogen van mensen van kleur. Dit verhaal was niet alleen gebaseerd op muziek, maar de nummers werden vergezeld door beelden in mijn hoofd. Bij elk nummer en elke afbeelding verschenen er mensen die mij iets hadden geleerd over de strijd. Hoe meer het album vorderde, hoe meer ik een fluistering in mijn oor hoorde die me zei die stap te zetten. Om die film te maken waar ik naar zocht. Omdat ik wist dat als ik ernaar op zoek was, vele anderen hetzelfde probeerden te vinden.

In januari 2018 besloot ik de sprong te wagen. 9 liedjes, 13 interviews en talloze uren filmmateriaal later is de film waar ik naar op zoek was eindelijk hier. De reis om het te maken heeft me op vele manieren geïnspireerd. Van de gesprekken met de mensen die bereid waren om hun analyse te delen, tot de samenwerkingen met mensen die in het project geloofden, tot de uitdaging om uit mijn eigen comfortzone als artiest te stappen en mijn regiedebuut te maken. The Uprising heeft me empowered en geïnspireerd. Ik hoop dat het hetzelfde voor jou zal doen.