How do you deal with racism in the workplace? What are strategies for challenging individual and institutional racism? For the second decolonial learning session of the pan-decolonial collective Aralez, I offer analysis and experiences to combat racism in a professional context. For this, I engaged with the participants in a deep dive to understand racism. I deal with the distinction between racism and discrimination, but also between individual and institutional forms of racism. This is done on the basis of practical examples. In the second part, the participants themselves went to work to reflect together on strategies and perspectives for action regarding anti-racism in the workplace. The entire session can be seen below.
Please note this session is in Dutch.

Hoe ga je om met racisme op de werkvloer? Wat zijn strategieën om individueel en institutioneel racisme uit te dagen? Voor de tweede decolonial learning session van het pan-dekoloniaal collectief Aralez bied ik analyse en ervaringen om racisme in een professionele context te bestrijden. Hiervoor trad ik in gaan met de deelnemers om dieper in te gaan op het begrip van racisme. Ik behandel het onderscheid tussen racisme en discriminatie, maar ook tussen individueel en institutionele vormen van racisme. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In het tweede gedeelte gingen de deelnemers zelf aan het werk om samen te reflecteren over strategieën en handelingsperspectieven rondom anti-racisme op de werkvloer. De hele sessie is hieronder terug te zien.