Bij het maken van The Uprising heb ik het genoegen gehad veel inspirerende activisten te ontmoeten die een bijdrage leveren aan de strijd voor bevrijding. Zij zijn betrokken bij een dekoloniale beweging die actief is over de hele wereld. Als je meer wilt weten, op de hoogte wilt blijven, in contact wilt komen, check dan deze bronnen.

Boycott, Divestment, Sanctions Beweging

Het Palestijnse BDS Nationale Comité is de breedste Palestijnse coalitie voor het maatschappelijk middenveld die de BDS-beweging voor Palestijnse rechten wil leiden en ondersteunen. De brede consensus in het Palestijnse maatschappelijk middenveld over de noodzaak van een brede en duurzame campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) resulteerde in de Palestijnse oproep tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël die in juli 2005 werd gelanceerd met de initiële goedkeuring van meer dan 170 Palestijnse organisaties. De ondertekenaars van deze oproep vertegenwoordigen de drie belangrijkste componenten van het Palestijnse volk: de vluchtelingen in ballingschap, Palestijnen onder bezetting op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en de gediscrimineerde Palestijnse burgers van de staat Israël. De inspanningen om de BDS-campagne te coördineren, die snel begon te groeien sinds de oproep van 2005 openbaar werd, culmineerde in de eerste Palestijnse BDS-conferentie die in november 2007 in Ramallah werd gehouden. Uit deze conferentie ontstond het BDS National Committee (BNC) als de Palestijnse coördinerende instantie voor de BDS-campagne wereldwijd. Volg hen op Facebook

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues is een non-profit en publieke organisatie die zich bezig houdt met onderzoek, kennisvorming, educatie (door middel van seminars, workshops, tentoonstellingen, rondetafelgesprekken, publicaties en het maken van video’s) en overheidsbeleid voor de ontwikkeling van een niet-competitieve horizon van leven, van sociaal-economische organisatie en internationale betrekkingen. Non-profit en publieke organisaties komen op vanuit de civiele en politieke samenleving om kwesties aan te pakken die niet worden ondersteund of opgepakt door de overheid en bedrijven. Hun rol is cruciaal bij het bouwen van een toekomst die niet beïnvloed wordt door de regelgeving van staten of de behoeften van de corporaties. Om de burgerlijke en politieke samenleving relevante actoren in sociale transformatie te laten worden en de beperkingen van bedrijfswaarden en overheidsregulering te benoemen, is het noodzakelijk om kennisinstellingen te creëren die niet ten dienste staan ​​van de staat of bedrijven, maar ten voordele van het maatschappelijk middenveld. Dit is het doel van de Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues, dat momenteel drie onafhankelijke zomerprogramma’s in Barcelona, ​​Granada en Mexico-stad organiseert en host. Klik hier voor meer info.

Decolonial International Network

Decolonial International Network (DIN) is een netwerk van activisten en academici die werken aan het dekoloniseren van de samenleving op verschillende niveaus, zoals kennisproductie en -distributie, belangenbehartiging en activisme. DIN heeft een sterke focus op het bundelen van krachten met andere organisaties en instellingen in landen over de hele wereld, het delen van ideeën en ervaringen, het ontwikkelen van relaties en het bouwen van gezamenlijke projecten en campagnes. Volg hen op Facebook

DENK

DENK komt op voor de belangen van alle inwoners van Nederland. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat en bestrijden onrechtvaardigheid. Want onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving en dat werkt onveiligheid in de hand. Wij gaan tegen de tijdsgeest in, omdat wij vinden dat er weer balans moet komen in Nederland. Vanuit de samenleving is er een steeds luidere en zichtbaardere behoefte aan een nieuw geluid. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. Beweging DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Beweging DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat. Beweging DENK wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen door de gevestigde politieke partijen. Beweging DENK wil Nederland aanzetten tot denken. Beweging DENK komt op voor de belangen van alle Nederlanders. Daarnaast heeft Beweging DENK als doel het bevorderen van de internationale rechtvaardigheid.” Volg hen op Facebook

Histori Bersama

“De kernactiviteit van Histori Bersama draait om het over en weer vertalen van Nederlandse en Indonesische publicaties. Het gaat om artikelen die reflecteren op het koloniaal verleden in het algemeen of specifiek op de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Naast de enorme afstand en de cultuurverschillen – merken wij dat vooral de taal barrière een breder begrip in de weg staat. Voor het Nederlandse publiek is het wellicht interessant om te lezen hoe Indonesische journalisten en historici over het koloniaal verleden en de Nederlandse acties schrijven. Maar waarschijnlijk is het andersom al net zo boeiend voor mensen uit Indonesië om kennis te nemen van de verschillende ideeën en sentimenten die in Nederland nog steeds leven als het gaat om de gezamenlijke geschiedenis. Zo willen wij een ‘taalbrug’ bouwen.” Volg hen op Facebook

Islamic Human Rights Commission

De Islamic Human Rights Commission (IHRC) is een onafhankelijke, non-profit, campagne-, onderzoeks- en belangenbehartigingsorganisatie die zich inzet voor gerechtigheid. IHRC is opgericht in 1997 en is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk. IHRC heeft een raadgevende status bij de United Nations Economic and Social Council. IHRC werkt samen met verschillende organisaties met een moslim- en niet-moslimachtergrond, om campagne te voeren voor gerechtigheid voor alle mensen, ongeacht hun culturele, religieuze of politieke achtergrond. Het onderzoekswerk van IHRC omvat het indienen van rapporten bij regeringen en internationale organisaties, het schrijven van artikelen, het monitoren van de media, het catalogiseren van oorlogsmisdaden en het produceren van onderzoeksdocumenten over haatmisdrijven, discriminatie, de aard van mensenrechten enzovoort. De afdeling campagnes produceert waarschuwingen en werkt aan korte en lange termijn campagnes, vaak inclusief het organiseren van wakes, campagnes voor het schrijven van brieven, tentoonstellingen, enz. Volg hen op Facebook

National Students for Justice in Palestine

National Students for Justice in Palestine (NSJP) is gericht op vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk, die sinds 1948 zonder basisrechten onder Israëlische militaire bezetting en kolonialisme leven. NSJP is een onafhankelijke grassrootsorganisatie bestaande uit studenten en pas afgestudeerden die ondersteuning biedt aan ongeveer 200 SJP-afdelingen op universiteitscampussen, evenals deelneemt aan de bredere nationale en mondiale solidariteitsbewegingen voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid. Volg de Nederlandse afdeling van SJP op Facebook

Parti des Indigènes de la République

De Parti des Indigènes de la République (Party of the Indigenous of the Republic) is een autonome organisatie voor iedereen die zich willen inzetten voor de bestrijding van raciale ongelijkheden die mensen uit de zwarte, Arabische en moslim gemeenschap beperkt tot een status vergelijkbaar met die van de inheemsen in de voormalige koloniën: politieke marginalisatie, stigma van onze culturen en religies (inclusief de media), politiegeweld, etnische profilering, discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvesting, school, repressieve immigratie en buurtbewoners, enz. Meer in het algemeen strijdt de PIR tegen alle vormen van imperiale overheersing, koloniaal en zionistisch die de witte supremacist internationaal oprichtte. Volg hen op Facebook

Stichting Komite Utang Kehormatan Belanda

Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) is opgericht op 5 mei 2005. KUKB bestaat in Indonesië en in Nederland. Op 4 april 2007 is het comitë in Nederland een stichting geworden. De stichting is een niet gesubsidieerde onafhankelijke stichting. KUKB behartigt de belangen van de (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale periode hebben geleden onder het geweld van de oorlogsmisdaden gepleegd door de Nederlandse militairen. KUKB zet zich in voor een erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Indonesische slachtoffers, erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan. Klik hier voor meer info.

Stop Blackface

Stop Blackface is een online platform dat verschillende activisten en campagnes met elkaar verbindt die de praktijk betwisten als onderdeel van de wereldwijde strijd tegen racisme en witte suprematie. Blackfacing is een manifestatie van de geschiedenis van stereotypering, dehumanisering en onderdrukking van zwarte mensen. De racistische praktijk manifesteert zich op verschillende manieren in verschillende landen in de wereld. Volg hen op Facebook

The Black Archives

The Black Archives is een historisch archief waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective. The Black Archives bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 5000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme en race issues, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen en ontwikkeling, Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer. Hierdoor bieden de boekencollecties literatuur dat niet of weinig besproken wordt binnen scholen en universiteiten. De collecties zijn bedoeld als startcollectie die kan groeien door giften en samenwerkingen met anderen. Zo wordt Zwarte literatuur, kennis en informatie toegankelijk gemaakt voor studie en inzage. Volg hen op Facebook