Sinds de release van The Uprising is de film vertoond door meer dan 40 organisaties in 8 verschillende landen. Bij elke screening maakte ik kennis met netwerken die zich inzetten voor de dekoloniale strijd. Zowel organisaties die te zien zijn in The Uprising als organisaties die zijn geïnspireerd door The Uprising. Als je meer wilt weten, op de hoogte wilt blijven, in contact wilt komen, check dan deze bronnen.

Aralez

Aralez is een pan-dekoloniaal netwerk & grassroots organisatie gevestigd in Amsterdam. Ze bevorderen actief de samenwerking tussen organisaties in de richting van dekolonisatie. Het doel is om geleidelijk een basisnetwerk en gemeenschap te worden die infrastructuren ontwikkelt voor de uitwisseling van kennis, vaardigheden en strategieën. Hierin streven ze naar intergenerationele, interorganisatorische, interdiasporische en transgenerationele impact, solidariteit en uitwisseling van kennis en dialoog. Kernactiviteiten zijn netwerken, community building, trainingen, overleg en evenementen. Volg hen op Facebook

Boycott, Divestment, Sanctions Movement

Het Palestijnse BDS Nationale Comité is de breedste Palestijnse coalitie voor het maatschappelijk middenveld die de BDS-beweging voor Palestijnse rechten wil leiden en ondersteunen. De brede consensus in het Palestijnse maatschappelijk middenveld over de noodzaak van een brede en duurzame campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) resulteerde in de Palestijnse oproep tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël die in juli 2005 werd gelanceerd met de initiële goedkeuring van meer dan 170 Palestijnse organisaties. De ondertekenaars van deze oproep vertegenwoordigen de drie belangrijkste componenten van het Palestijnse volk: de vluchtelingen in ballingschap, Palestijnen onder bezetting op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en de gediscrimineerde Palestijnse burgers van de staat Israël. De inspanningen om de BDS-campagne te coördineren, die snel begon te groeien sinds de oproep van 2005 openbaar werd, culmineerde in de eerste Palestijnse BDS-conferentie die in november 2007 in Ramallah werd gehouden. Uit deze conferentie ontstond het BDS National Committee (BNC) als de Palestijnse coördinerende instantie voor de BDS-campagne wereldwijd. Volg hen op Facebook

Bruxelles Panthères

Bruxelles Panthères is een autonome ruimte voor reflectie voor iedereen die zich wil inzetten voor de strijd tegen alle ongelijkheden en meer in het bijzonder tegen datgene gebaseerd op ras. De raciale ongelijkheden die immigranten en hun nakomelingen beperken tot een status die vergelijkbaar is met die van de autochtonen in de voormalige koloniën: politieke onzichtbaarheid, politieke en media-stigmatisering van onze culturen en religies, politiegeweld, oververtegenwoordiging in de gevangenisbevolking, seksisme , discriminatie op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, vrije tijd, segregatie op school, onderdrukking van immigratie en inwoners van arbeiderswijken in Brussel. Meer in het algemeen vechten ze tegen alle vormen van imperialistische en koloniale overheersing, inclusief het zionisme, dat de witte suprematie op internationale schaal heeft gevonden en in stand houdt. Volg hen op Facebook

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues is een non-profit en publieke organisatie die zich bezig houdt met onderzoek, kennisvorming, educatie (door middel van seminars, workshops, tentoonstellingen, rondetafelgesprekken, publicaties en het maken van video’s) en overheidsbeleid voor de ontwikkeling van een niet-competitieve horizon van leven, van sociaal-economische organisatie en internationale betrekkingen. Non-profit en publieke organisaties komen op vanuit de civiele en politieke samenleving om kwesties aan te pakken die niet worden ondersteund of opgepakt door de overheid en bedrijven. Hun rol is cruciaal bij het bouwen van een toekomst die niet beïnvloed wordt door de regelgeving van staten of de behoeften van de corporaties. Om de burgerlijke en politieke samenleving relevante actoren in sociale transformatie te laten worden en de beperkingen van bedrijfswaarden en overheidsregulering te benoemen, is het noodzakelijk om kennisinstellingen te creëren die niet ten dienste staan van de staat of bedrijven, maar ten voordele van het maatschappelijk middenveld. Dit is het doel van de Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues, dat momenteel drie onafhankelijke zomerprogramma’s in Barcelona, Granada en Mexico-stad organiseert en host. Klik hier voor meer info.

Centro Cultural de la Raza

San Diego’s Centro Cultural de la Raza werd in 1970 opgericht als een Chicano Community Cultural Center en fungeerde als een alternatieve ruimte die artistieke groei en culturele uitwisseling in de regio San Diego / Tijuana stimuleerde en faciliteerde. De missie van het Centro is het promoten van het behoud en het creëren van Mexicaanse, Chicano, inheemse en Latino kunst en cultuur. Het Centro biedt kunstlessen en drama, muziek, dans en kunst en kunstnijverheid. Rondleidingen en presentaties zijn ontworpen om achtergrondinformatie te geven over verschillende culturele activiteiten. Het ronde gebouw van het Centro heeft kantoren en werkkamers, studio’s, een theater en veel muurruimte voor muurschilderingen. Het is een van de grootste Chicano-gebouwen voor culturele kunst in het zuidwesten van de VS. Volg hen op Facebook

Decolonial Dialogues

Decolonial Dialogues is een gedeelde ruimte voor het uitwisselen en bevorderen van ideeën en informatie over dekolonisatie van kennis – door activisme, onderzoek, inclusief onderwijs en leren en creativiteit. Het werd opgericht door een kleine groep onderzoekers die elkaar voor het eerst ontmoetten tijdens een evenement georganiseerd door de Sociological Review Foundation, bijeengeroepen als vervolgworkshop voor de jaarlijkse lezing van 2019, gegeven door de internationaal gerenommeerde wetenschapper en activist voor inheemse rechten, professor Linda Tuhiwai Smith (University of Waikato, Nieuw-Zeeland). Tijdens de workshop sprak professor Linda Tuhiwai Smith gepassioneerd over haar Maori-erfgoed en culturele waarden – vooral de overtuiging dat alle mensen, evenals alle levende en niet-levende dingen, verwant zijn. Dit Maori-geloof in universele relationaliteit werd gezien als centraal in de de privileges van mensen als uitzonderlijke wezens, op de een of andere manier apart van de rest van de natuur. Bijgevolg werd het concept van relationaliteit door de professor gewaardeerd als de sleutel tot de manier waarop activisten, onderzoekers, leraren en andere creatieve professionals uit alle lagen van de bevolking moeten nadenken over en respect tonen voor alles in de wereld – van lokaal tot mondiaal – iedereen en alles binnen onze gemeenschappen en in de natuurlijke omgeving met grote zorg, respect en dankbaarheid behandelen. Na de workshop begon een subgroep van de 15 afgevaardigden van het deelnemende cohort van onderzoekers verdere kritische gesprekken te voeren over effectieve manieren om de vele dekoloniale methodologieën die professor Linda Tuhiwai Smith omarmde toe te passen op onze respectievelijke gebieden van wetenschap en onderwijs, binnen en buiten de academische wereld. Specifieke dialogen tussen Riadh Ghemmour en Carol Ann Dixon werden de katalysator voor het ontwikkelen van de structuur en de oorspronkelijke inhoud van deze site – gelanceerd in april 2020. Het is hun hoop dat deze embryonale gedeelde ruimte zal worden gevormd door een veel breder netwerk van creatieve ideeën en kritische perspectieven, uitgedrukt en gevorderd via een groeiende groep van nieuwe bijdragers en co-moderators. Klik hier voor meer info.

Decolonize Groningen

Decolonize Groningen is onderdeel van Movement X, een netwerk van activisten gevestigd in België en Nederland. Ze benaderen de samenleving vanuit een dekoloniaal perspectief om een samenleving van radicale gelijkheid te bevorderen. Volg hen op Facebook

Decolonial International Network

Decolonial International Network (DIN) is een netwerk van activisten en academici die werken aan het dekoloniseren van de samenleving op verschillende niveaus, zoals kennisproductie en -distributie, belangenbehartiging en activisme. DIN heeft een sterke focus op het bundelen van krachten met andere organisaties en instellingen in landen over de hele wereld, het delen van ideeën en ervaringen, het ontwikkelen van relaties en het bouwen van gezamenlijke projecten en campagnes. Volg hen op Facebook

DENK

DENK komt op voor de belangen van alle inwoners van Nederland. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat en bestrijden onrechtvaardigheid. Want onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving en dat werkt onveiligheid in de hand. Wij gaan tegen de tijdsgeest in, omdat wij vinden dat er weer balans moet komen in Nederland. Vanuit de samenleving is er een steeds luidere en zichtbaardere behoefte aan een nieuw geluid. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. Beweging DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Beweging DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat. Beweging DENK wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen door de gevestigde politieke partijen. Beweging DENK wil Nederland aanzetten tot denken. Beweging DENK komt op voor de belangen van alle Nederlanders. Daarnaast heeft Beweging DENK als doel het bevorderen van de internationale rechtvaardigheid.” Volg hen op Facebook

Histori Bersama

De kernactiviteit van Histori Bersama draait om het over en weer vertalen van Nederlandse en Indonesische publicaties. Het gaat om artikelen die reflecteren op het koloniaal verleden in het algemeen of specifiek op de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Naast de enorme afstand en de cultuurverschillen – merken wij dat vooral de taal barrière een breder begrip in de weg staat. Voor het Nederlandse publiek is het wellicht interessant om te lezen hoe Indonesische journalisten en historici over het koloniaal verleden en de Nederlandse acties schrijven. Maar waarschijnlijk is het andersom al net zo boeiend voor mensen uit Indonesië om kennis te nemen van de verschillende ideeën en sentimenten die in Nederland nog steeds leven als het gaat om de gezamenlijke geschiedenis. Zo willen wij een ‘taalbrug’ bouwen.” Volg hen op Facebook

Islamic Human Rights Commission

The Islamic Human Rights Commission (IHRC) is een onafhankelijke, non-profit, campagne-, onderzoeks- en belangenbehartigingsorganisatie die zich inzet voor gerechtigheid. IHRC is opgericht in 1997 en is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk. IHRC heeft een raadgevende status bij de United Nations Economic and Social Council. IHRC werkt samen met verschillende organisaties met een moslim- en niet-moslimachtergrond, om campagne te voeren voor gerechtigheid voor alle mensen, ongeacht hun culturele, religieuze of politieke achtergrond. Het onderzoekswerk van IHRC omvat het indienen van rapporten bij regeringen en internationale organisaties, het schrijven van artikelen, het monitoren van de media, het catalogiseren van oorlogsmisdaden en het produceren van onderzoeksdocumenten over haatmisdrijven, discriminatie, de aard van mensenrechten enzovoort. De afdeling campagnes produceert waarschuwingen en werkt aan korte en lange termijn campagnes, vaak inclusief het organiseren van wakes, campagnes voor het schrijven van brieven, tentoonstellingen, enz. Volg hen op Facebook

National Students for Justice in Palestine

National Students for Justice in Palestine (NSJP) is gericht op vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk, die sinds 1948 zonder basisrechten onder Israëlische militaire bezetting en kolonialisme leven. NSJP is een onafhankelijke grassrootsorganisatie bestaande uit studenten en pas afgestudeerden die ondersteuning biedt aan ongeveer 200 SJP-afdelingen op universiteitscampussen, evenals deelneemt aan de bredere nationale en mondiale solidariteitsbewegingen voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid. Volg de Nederlandse afdeling van SJP op Facebook

Parti des Indigènes de la République

The Parti des Indigènes de la République is een autonome organisatie voor iedereen die zich willen inzetten voor de bestrijding van raciale ongelijkheden die mensen uit de zwarte, Arabische en moslim gemeenschap beperkt tot een status vergelijkbaar met die van de inheemsen in de voormalige koloniën: politieke marginalisatie, stigma van onze culturen en religies (inclusief de media), politiegeweld, etnische profilering, discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvesting, school, repressieve immigratie en buurtbewoners, enz. Meer in het algemeen strijdt de PIR tegen alle vormen van imperiale overheersing, koloniaal en zionistisch die de witte supremacist internationaal oprichtte. Volg hen op Facebook

Foundation Komite Utang Kehormatan Belanda

Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) is opgericht op 5 mei 2005. KUKB bestaat in Indonesië en in Nederland. Op 4 april 2007 is het comitë in Nederland een stichting geworden. De stichting is een niet gesubsidieerde onafhankelijke stichting. KUKB behartigt de belangen van de (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale periode hebben geleden onder het geweld van de oorlogsmisdaden gepleegd door de Nederlandse militairen. KUKB zet zich in voor een erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Indonesische slachtoffers, erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan. Klik hier voor meer info.

RaCE Network

Het Race, Class and Ethnicity (RaCE) Interdisciplinary Research Network werd in oktober 2018 opgericht. Het werd ontwikkeld als antwoord op de huidige en historische realiteiten die verweven zijn met de doorleefde ervaringen van ras, klasse en etniciteit op alledaagse locaties. De fundamentele logica van het netwerk is dat maatschappelijke zorgen met betrekking tot economie, armoede en racisme hun kracht behouden als factoren die van invloed zijn op alledaagse plaatsen en ruimtes. Hoe deze drie kruisende sociale constructies worden begrepen en tot stand komen, is van cruciaal belang voor de Equality Act 2010 en voor de vereisten van overheidsinstanties om antidiscriminerende en inclusieve praktijken te ontwikkelen. Het RaCE-netwerk heeft de eerste drie jaar financiering ontvangen van de Universiteit van Sunderland, in overeenstemming met de kernwaarde van het strategische plan van de universiteit voor 2016-2021 om inclusief te zijn en om ‘de diverse cultuur waarin ieders bijdrage wordt verwelkomd en gewaardeerd’ te vieren. Het RaCE-netwerk heeft daarom door middel van zijn doelstellingen een reeks onderliggende principes vastgesteld die gericht zijn op het wegnemen van structurele en alledaagse belemmeringen die bijdragen aan het aanhouden van ongelijkheden in onze hedendaagse wereld, aangezien het deze missie als fundamenteel beschouwt voor het ontwikkelen van een inclusieve samenleving. Volg hen op Facebook

Scotland Against Criminalising Communities

Scotland Against Criminalising Communities (SACC) voert campagnes tegen wetten en beleidsmaatregelen die tot gevolg hebben dat politieke en gemeenschapsactiviteiten strafbaar worden gesteld. Ze maken zich in het bijzonder zorgen over de uitgebreide bevoegdheden van in de Britse antiterrorismewetten, die worden gevormd door het buitenlands beleid en zich baseren op een gevaarlijk brede definitie van “terrorisme”. Ze zijn onrechtvaardig en racistisch. Terroristische gewelddaden kunnen het best worden vervolgd volgens het gewone strafrecht. Terrorisme in het Verenigd Koninkrijk kan alleen worden voorkomen door de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk bij agressieve oorlogen en hun steun aan onderdrukkende regimes te beëindigen. SACC sluit zich aan bij de Stop the War Coalition en roept op om een einde te maken aan de zogenaamde “war on terror” – in feite een oorlog om hulpbronnen en geo-strategische hefboomwerking – gevoerd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en hun bondgenoten. SACC is tegen racisme, met name staats- en institutioneel racisme. Volg hen op Facebook

Stop Blackface

Stop Blackface is een online platform dat verschillende activisten en campagnes met elkaar verbindt die de praktijk betwisten als onderdeel van de wereldwijde strijd tegen racisme en witte suprematie. Blackfacing is een manifestatie van de geschiedenis van stereotypering, dehumanisering en onderdrukking van zwarte mensen. De racistische praktijk manifesteert zich op verschillende manieren in verschillende landen in de wereld. Volg hen op Facebook

The Black Archives

The Black Archives is een historisch archief waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective. The Black Archives bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 5000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme en race issues, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen en ontwikkeling, Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer. Hierdoor bieden de boekencollecties literatuur dat niet of weinig besproken wordt binnen scholen en universiteiten. De collecties zijn bedoeld als startcollectie die kan groeien door giften en samenwerkingen met anderen. Zo wordt Zwarte literatuur, kennis en informatie toegankelijk gemaakt voor studie en inzage. Volg hen op Facebook

UNDIVIDED for KU Leuven

Het hoofddoel van UNDIVIDED is om de universiteit meer inclusief te maken op de drie centrale doelstellingen waarrond de universiteit werkt, namelijk: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. UNDIVIDED wilt deze doelstellingen meer inclusief maken door studenten en personeel samen te brengen. UNDIVIDED is een bottom-up initiatief dat onafhankelijk fungeert van het officiële KU Leuven beleid. Dit betekent aan de ene kant dat ideeën en initiatieven die door UNDIVIDED naar voor worden geschoven niet kunnen worden gezien als een officieel KU Leuven standpunt. Aan de andere kant is deze onafhankelijke positie noodzakelijk om flexibel te kunnen werken zonder restricties van officiële KU Leuven beleidslijnen. Binnen het diversiteitsbeleid van KU Leuven neemt UNDIVIDED een belangrijke rol op als bottom-up stem om advies te geven als ervaringsdeskundigen. Volg hen op Facebook