Strategie voor verzet

In verhalen over verzetsbewegingen zijn er vaak een paar namen die worden herinnerd als iconen van verzet. Die namen hebben echter altijd deel uitgemaakt van een grotere gemeenschap waarin iedereen hun steentje heeft bijgedragen. De meesten waren onzichtbaar voor het publiek, maar cruciaal om het verzet te versterken en de mensen in staat te stellen vooruit te komen. Deze gemeenschappen vochten niet alleen ergens tegen, ze vochten vooral ergens voor. De iconen van de beweging waren in staat om deze ideeën te visualiseren, maar er is een collectief voor nodig om deze ideeën te verwezenlijken. Om mensen in staat te stellen bij te dragen aan deze visie over sociale rechtvaardigheid, moeten ze dat kunnen doen vanuit een positie van kracht. Iedereen heeft hun eigen talenten en capaciteiten en het is aan de beweging om die vaardigheden te herkennen en zodanig te stimuleren dat het een individu empowert en de beweging dient. Deze activiteit moedigt jou aan om na te denken over de rol die je als individu kunt spelen in een beweging die het collectief dient.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat een strategie van verzet te bedenken.

Opdracht

Deel een link naar een campagne voor sociale rechtvaardigheid die jou inspireert en bespreek drie manieren waarop mensen de campagne kunnen steunen. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wat is het doel van de campagne en waarom vind je het belangrijk?
  • Welk type publiek bereikt de campagne doorgaans?
  • Welk type ondersteuning zou de campagne kunnen gebruiken om de gestelde doelen te bereiken?