Verenig de plantages

Het koloniale project is zeer effectief geweest in focusverschuiving van gekoloniseerde gemeenschappen van het vechten tegen de kolonisator naar het vechten tegen elkaar. Het benadrukken van verschillen die als onverenigbaar worden beschouwd in plaats van het vieren van diversiteit, is een belangrijk instrument geweest om gekoloniseerde gemeenschappen te verdelen. De uitdaging hier ligt in het bereiken van eenheid op basis van de gemeenschappelijke strijd met respect voor verschillen op basis van specifieke identiteiten. Het hoeft niet het één of het ander te zijn – diversiteit en eenheid kunnen tegelijkertijd bestaan. Deze activiteit moedigt jou aan om na te denken over hoe gekoloniseerde gemeenschappen verdeeld zijn en om te onderzoeken hoe ze verenigd kunnen worden in de strijd tegen onrecht.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat de tactieken van verdeel en heers te herkennen en te overwinnen.

Opdracht

Bespreek in een post een voorbeeld van verdeel en heersdynamiek en bied ten minste één aanbeveling om het verdeel en heerseffect te overwinnen. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wie wordt als de vijand beschouwd en wie worden als bondgenoten beschouwd?
  • Welke elementen van verschil worden gebruikt om de gemeenschappen te verdelen?
  • Wat hebben deze gemeenschappen gemeen?