Terminologie

Taal is belangrijk. De woordkeuze in een verhaal over historisch onrecht kan de perceptie van deze realiteit bepalen. Sterker nog, het kan het beeld zodanig vervormen dat het pijnlijke verleden wordt omgezet in vreugdevolle herinneringen. Deze transformatie is gebaseerd op een opzettelijk gebruik van woorden, een terminologie, bepaald door de kolonisator. In plaats van woorden te gebruiken die expliciet beschrijven wat er in het verleden is gebeurd, moord en diefstal, laat de gekozen terminologie ruimte voor interpretatie. Deze activiteit moedigt je aan om de terminologie te identificeren op basis van het perspectief van de kolonisator en om na te denken over alternatieven op basis van het perspectief van de gekoloniseerde.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je kunt koloniale terminologie herkennen en bekritiseren.

Opdracht

Deel een nieuwsartikel over een kwestie verbonden met koloniale erfenis. Bespreek hierin de woorden die het perspectief van de kolonisator weerspiegelen en bied alternatieve woorden die het perspectief van de gekoloniseerde weerspiegelen. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Hoe bevestigen de woorden die door de kolonisator worden gebruikt een positief gevoel en gevoel van trots?
  • Hoe verhouden de woorden die door de kolonisator worden gebruikt zich tot de feitelijke ervaring van de gekoloniseerde?
  • Welke woorden zou je gebruiken om de koloniale erfenis te beschrijven die in het artikel wordt genoemd?