Bescherming cultureel erfgoed

In het koloniale project probeerde de kolonisator de identiteit en cultuur van de gekoloniseerde mensen te wissen en legde hen westerse waarden en ideeën. Het behouden van de eigen identiteit en cultuur werd als een daad van verzet beschouwd. Deze activiteit moedigt je aan om na te denken over je eigen identiteitsontwikkeling. In hoeverre ben je in staat geweest om het cultureel erfgoed van jouw voorouders in stand te houden? In hoeverre vond je dat je moest voldoen aan westerse normen om te slagen in het leven?

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising


Leerdoel

Je kunt herkennen hoe jouw identiteit is beïnvloed door koloniale erfenis.

Opdracht

Plaats een afbeelding van jouw culturele identiteit en de aspecten die voor jou het belangrijkst zijn. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Hoe identificeer jij je in termen van etniciteit, religie, cultuur, taal?
  • Welke elementen van de identiteit van jouw ouders zijn aan jou doorgegeven?
  • Welke elementen van de identiteit van jouw ouders zijn bij jouw generatie verloren gegaan?